Disclaimer

Disclaimer

Fysiopraktijk Berghuizen streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie in het contactformulier of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend. Verder is Fysiopraktijk Berghuizen (uitgever, redactie & auteurs) niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en het door ons verstrekte advies.

De inhoud van deze website is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Voor een juiste beoordeling van je medische klacht is het belangrijk om de details van je individuele kwestie te kennen. Op deze manier kunnen we je van het meest betrouwbare advies voorzien. We adviseren je daarom om bij medische klachten contact op te nemen met één van onze therapeuten voor het maken van een afspraak. Hij zal je kwestie beoordelen aan de hand van een persoonlijke bespreking en je verder helpen. Voor verdere informatie rondom onze dienstverlening verwijzen we naar onze algemene voorwaarden.

Deze website is eigendom van Fysiopraktijk Berghuizen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiopraktijk Berghuizen mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Fysiopraktijk Berghuizen.