GLI-groep


GLI-groep


Wat is Samen Sportief in Beweging?

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) gericht op mensen met en gewicht gerelateerd gezondheidsrisico ter bestrijding van overgewicht en obesitas waarbij de deelnemers gedurende twee jaar begeleid worden door een leefstijlcoach. De sessies worden op maat aangeboden in samenwerking met een fysiotherapeut, diëtist en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt. Tijdens de cursus SSiB wordt op buurtniveau en daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport- en beweegaanbod. De fysiotherapeut zorgt voor een warme overdracht naar beweegaanbieders in de wijk. De leefstijlcoach draagt indien noodzakelijk zorg voor ondersteuning van de deelnemers richting het sociale domein (b.v maatschappelijk werk en schuldsanering). SSiB is vanwege haar opzet uitermate dar kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Wie kan er meedoen?

SSiB richt zich op volwassenen 18+:
– met overgewicht (BMI ≥ 25) met en verhoogd gezondheidsrisico
– buikomvang >88 (vrouw) >102(man) en/of hypertensie
– dyslipidemie (verstoorde verhouding van het cholesterol in het bloed)
– diabetes (suikerziekte)
– cardiovasculaire aandoeningen
– artrose
– slaap-apneu (slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen
– of met obesitas (BMI >30)

Mocht u hier vragen over hebben neemt u dan gerust contact op met onze praktijk

0541-662266.


Team Fysiopraktijk Berghuizen