FoldersOns TeamVestigingenDe PraktijkLinksContactKlantportaal
Fysiopraktijk Berghuizen - Oldenzaal

Video - Beweegprogrammas

Wat kan de Geriatriefysiotherapeut voor u
betekenen?

De Geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een ongeval met als gevolg een heupfractuur. De Geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijks handelen.

De werkwijze van de Geriatriefysiotherapeut.
Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken, waarna er samen met u een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.
De behandeling bestaat bijvoorbeeld uit looptraining, evenwichtsoefeningen, valpreventie, arm- en handtraining of oefenen van het opstaan uit bed of een stoel.
De Geriatriefysiotherapie geeft daarnaast ook advies en voorlichting. Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners en uw mantelzorger.